Magisk realisme

Magisk realisme kjennetegnes ved at det skjer overnaturlige hendelser i en ellers realistisk setting. Dette kan være alt fra at det regner fisk fra himmelen til at døde personer henvender seg til karakterene i boka. De overnaturlige hendelsene blir ikke forsøkt forklart eller sannsynliggjort, og oppleves simpelthen som en del av karakterenes tilværelse og som en integrert del av en ellers realistisk virkelighet.

 

Isabel Allende 

Foto: Bedmar Fotografia Barcelona

Foto: Bedmar Fotografia Barcelona

 

Magisk realisme forbindes ofte med amerikanske forfattere som Gabriel García Márquez og Isabel Allende. I boken Åndens hus (1982) får vi gjennom beretningen om et familiedynasti skildret Chiles dramatiske historie, fra århundreskiftet og frem til mordet på president Allende i 1973. En av hovedkarakterene i boka, Clara, er synsk og kan flytte saker og ting kun ved tankens kraft.

 

Haruki Murakami

Foto: Elena Seibert

Foto: Elena Seibert

 

Haruki Murakami skriver magisk realisme. I boken Kafka på stranden (2002) følger vi Kafka Tamura som rømmer hjemmefra for å slippe unna faren. Her møter vi blant annet snakkende katter, gjenferd og ødipusale-forbannelser, som naturlige elementer i en ellers realistisk setting, og pendler mellom dagliglivets håndfaste realisme og en drømmeakig verden.