Nettkurs

Nettkurset finner du på bibliotekutvikling.no under «læringsressurser».  Du må opprette en bruker på bibliotekutvikling for å få tilgang. Du må ikke være tilknyttet et bibliotek i Norge for å bli bruker.

Nettkurset er det mulig å ta som selvstudium, men vi anbefaler alle å følge et organisert kursforløp.

Kursene blir arrangert av fylkesbibliotekene i Norge. Ta kontakt med ditt fylkesbibliotek dersom du ønsker å delta på et organisert kursforløp.