Det er skrevet to håndbøker. Lesersørvishåndboka (2017) handler om formidling til voksne. Lesersørvis til barn (2022) handler om formidling til barn. Begge bøkene kan lastes ned gratis fra denne nettsiden.