Om Lesersørvis

Lesersørvis startet som et prosjekt på Telemark fylkesbibliotek i 2014, på initiativ fra Tove Fjerdingstad og ledet av Vanja Øyrås. Formidlingsmetoden baserer seg på amerikanske Readers´ Advisory og Joyce Saricks bok Readers´ Advisory Service in the Public Library.

Nasjonalbiblioteket har støttet utviklingen gjennom flere prosjekter. Formidlingsmetoden blir i dag brukt aktivt i bibliotek over hele landet.

Verdt å merke seg

  • Kurs i alle landets fylker og i Danmark (fra 2014)
  • Lesersørviskonferanse (Telemark fylkesbibliotek, 2016)
  • Lesersørvishåndbok (Telemark fylkesbibliotek, 2017)
  • Inspirasjonsdag for lesersørvis (Fylkesbiblioteket i Akershus, Deichman, Nasjonalbiblioteket, Norsk bibliotekforening, 2018)
  • Nettkurs i lesersørvis på bibliotekutvikling.no (Viken fylkesbibliotek, 2020)
  • Masteroppgaven Lesersørvis og folkebibliotekenes litteraturformidling (Leiv Mæhle, 2021)
  • Håndboka Lesersørvis til barn (Innlandet fylkesbibliotek, Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Vestfold og Telemark fylkesbibliotek og Viken fylkesbibliotek, 2022)
  • Forrigebok.no (Biblioteksentralen, fra 2022)
  • Del av formidlingsemner på OsloMet (fra 2022)
  • Heftet Levle med lesersørvis (Verdal folkebibliotek, Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, Viken fylkesbibliotek, 2022)

Vil du vite mer om Lesersørvis?

Kontakt Vanja Øyrås ved Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold, e-post vanjao@bfk.no.