Levle med Lesersørvis

Hvordan bygge bro mellom dataspill og bok

Velkommen til Lesersørvis

 

Lesersørvis er en metodisk tilnærming til leseveiledning i bibliotek.

Tjenesten er brukerorientert og retter seg mot voksne fritidslesere, men har også stor overføringsverdi til barn og ungdom. Hovedfokuset i lesersørvis går ut på å utarbeide leseforslag til leseren, basert på leserens behov og ønsker.

På denne siden finner du læringsmateriale, aktuelle kurs og ressurser knyttet til lesersørvis.

Nå kan du også bestille Lesersørvishåndboka i papirutgave.