Skjema

For bibliotekansatte som jobber med formidling til barn

Her finner du skjema knyttet til boka Lesersørvis til barn.

Trykk på bildene for å se nærmere på dokumentene, for nedlastning eller om du vil printe de ut:

Leseskjema til barn
Hurtigles
Skjema til skolebibliotekaren

For bibliotekansatte som jobber med formidling til voksne 

Under finner du skjemaene Leseskjema og Hurtigles, samt en rask gjennomgang av de seks appellfaktorene knyttet til Lesersørvishåndboka.

Trykk på bildene for å se nærmere på dokumentene, for nedlastning eller om du vil printe de ut:

Leseskjema
Skjema, de seks appellfaktorene
Hurtigles

Bokmerker med appellfaktorene – til utfylling.

Ved utskrift: Husk å huke av på «Skriv ut på begge sider», «Vend på kortside» og «Retning: Automatisk» da designet har to sider.