Øvrig materiell

En hilsen mellom hyllene gjør låneren oppmerksom på lesersørvistilbudet. Disse pdf-filene kan du laste ned, printe ut og plassere i hylla. Husk å huke av på «Skriv ut på begge sider» og «Vend på kortside» da designet har to sider. Velg den versjonen du ønsker:

Blå Bokmål
Blå Nynorsk
Rød Bokmål
Rød Nynorsk

Nye «hylleroperter» med tekst på begge sider:

Blå Bokmål
Blå Nynorsk
Rød Bokmål
Rød Nynorsk