Lesersørvis til voksne

Dette er den første handboka om lesersørvis i Norge. Den er et verktøy for deg som formidler bøker til voksne. Boka henvender seg til bibliotekarer i folkebibliotek, men kan også brukes av andre som jobber med litteraturformidling. 

Nasjonalbiblioteket har støttet utgivelsen av  boka gjennom prosjektet Lesersørvis i folkebibliotek (2015 – 2017, Telemark fylkesbibliotek). 

Boka er skrevet av Vanja Øyrås. 

Les Lesersørvishåndboka digitalt boka her (pdf).

Ønsker du boka i papirutgave, kan du bestille den her