Forrigebok.no

 Forrigebok

Forrigebok er et digitalt verktøy som baserer seg på lesersørvismetoden. Her kan du som biblioteksansatt beskrive dine leseropplevelser og utforske koblinger til nye leseforslag. Dine registreringer vil være med å danne grunnlag for nye tjenester og digitale formidlingsverktøy. Skjemaet er utviklet av Biblioteksentralen for bibliotekarene i norske skole- og folkebibliotek.

 Her kan du besøke nettsiden til Forrigebok.