Et startverktøy

Lesersørvis – et startverktøy er ment som en veiviser for å komme i gang med lesersørvismetoden.

Bla deg frem og tilbake her, last startverktøyet ned som pdf, eller åpne startverktøyet i et eget vindu.