Sjangerlære

Her har vi samlet informasjon om noen av sjangrene vi har studert i forbindelse med lesersørviskurset i Telemark.