Forrigebok

Forrigebok er et digitalt verktøy som baserer seg på lesersørvismetoden. Her kan du som biblioteksansatt beskrive dine leseropplevelser og utforske koblinger til nye leseforslag. Dine registreringer vil være med å danne grunnlag for nye tjenester og digitale formidlingsverktøy. Skjemaet er utviklet av Biblioteksentralen for bibliotikarene i norske skole- og folkebibliotek.

 Les mer om Forrigebok her.