Kontakt

Har du noen spørsmål, eller vil du lære mer?

Ønsker ditt biblioteket å booke foredrag om eller workshop i lesersørvis? Kontakt prosjektleder Elise Kiær Salmi på e-post for å snakke om muligheter for dette: elise.kiar.salmi@t-fk.no.